Ana sayfa » Questions » Kur’an-ı Kerim
aslancanb6527@gmail.com Staff asked 2 sene ago

 Kur’an- ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran en önemli hususlar nedir?

1 Answers
Best Answer
Tecvid Staff answered 2 sene ago

Kur’an’ı Kerimi Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler şu şekilde sıralanabilir:
– Kur’an-ı Kerim Yüce Allah (c.c.)’ın indirdiği en son ilahi kitaptır. Ondan sonra peygamber gönderilmeyeceği gibi kitap da indirilmeyecektir.
– Diğer kutsal kitaplar toplu halde bir seferde inmesine mukabil, Kur’an-ı Kerim yirmi üç sene gibi uzun bir zamana yayılarak indirilmiştir. 
Diğer kutsal kitaplar daha çok bölgesel olmasına mukabil, Kur’an-ı Kerim evrensel bir kitaptır ve kıyamete kadar da tüm insanlığın ihtiyaçlarına cevap verecek derecededir.
– Kur’an-ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran diğer bir özellik ise, günümüze kadar hiç bozulmadan ve tahrife uğramadan gelmesidir. Zira Kur’an-ı Kerim diğer kutsal kitapların aksine Allah (c.c.) tarafından korunacağı vadedilmiştir. Allah (c.c.) Hicr Suresi 9. ayette şöyle buyurmuştur: “Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’ân’ı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biz’iz.”
– Kur’an-ı Kerim diğer kitapların aksine en çok ezberlenen ve tümünün ezberlendiği tek kitaptır.
Bu sayılan maddelerin dışında Kur’an’ı Kerimi Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler, Hz. Peygamberin en büyük mucizesi olması, müslümanların onunla ibadet etmesi gibi bir çok madde ile çoğaltılabilir.