Ana sayfa » Tecvid Dersleri

Tecvid Dersleri: Tecvid Nedir?, Harf Mahreçleri (Harflerin çıkış yerleri), Harflerin Sıfatları, Sakin Nun (Cezimli Nun)’un Hükümleri: İzhar, İhfa, İklab, İhfa, Sakin Mim’in Hükümleri: Dudak ihfası (İhfa Şefevi), Dudak İzharı (İzhar Şefevi), Lafzatullah, Tilavet Secdesi, Sekte, Vakıf ve İşaretleri, İnce ve Kalın harfler, Ra’nın Hükmü (Hükmü’r-Ra), Zamir He, Hurufu Mukattaa, Uzatma (Med): Medd-i Lazım, Medd-i Arız, Medd-i Muttasıl, Medd-i Munfasıl, Medd-i Bedel, Medd-i İvaz, Medd-i Lin, İdğam Çeşitleri: İdğam Misleyn, İdğam Mütekaribeyn, İdğam Mütecaniseyn