Ana sayfa » Questions » Kur’anın isimleri nelerdir?
Ali asked 1 sene ago

Merhabalar,
Kur’anın kaç tane ismi vardır veya Kur’anın isimleri nelerdir?

1 Answers
Tecvid Staff answered 1 sene ago

Ku’ranın isimleri birden fazladır. Bilinen ve meşhur olmuş Kur’anın isimleri arasında şunlar vardır. Bu isimler Kur’an-ı Kerimde de zikredilmiştir.

el-Kur’ân: Kur’ân-ı Kerim’in en meşhur ismidir. (Rahman, 2)

el-Kitab: Toplamak anlamında olan “Ketb” fiilindendir. Kendine has bir uslûpla çeşitli kıssaları, âyetleri, hükümleri ve haberleri topladığından bu isimle adlandırılmıştır. (Bakara, 2)

en-Nûr: Kur’ân, kendisine has üslûp ve delilleriyle birtakım gerçekleri açıkladığı, din ve inançla ilgili salt aklın ulaşamayacağı önemli meseleleri ortaya koyduğu, helâl-haram emir ve yasakları aydınlığa kavuşturduğu için bu isimle adlandırılmıştır. (A’raf, 157)

el-Furkân: Kur’ân, hak ile bâtılı, iman ile küfrü, helâl ile haramı, hayır ile şerri birbirinden belirgin bir şekilde ayırdığı için bu isimle adlandırılmıştır. (Furkan, 1)

Bunların yanında Kur’ân’a;

Rahmet,

Hüdâ,

Şifâ,

Mev’ize,

Zikr,

Hikmet,

Müheymin,

Hablullah,

Ahsene’l-Hadîs,

Tenzîl,

Rûh,

Vahy,

Beyân,

Hakk,

Urvetu’l-Vuskâ,

Tezkire,

Adl,

Sıdk,

Kasas,

Büşrâ,

Azîz,

Beşîr,

Belâğ

gibi isimler de verilmiştir.