Ana sayfa » Makaleler » Kur’ân-ı Kerim hangi konulardan bahseder?

Kur’ân-ı Kerim hangi konulardan bahseder?

Kur’ân-ı Kerim hangi konulardan bahseder?

Kur’ân-ı Kerim temel itibariyle şu konulardan bahseder:

1. İtikad: Allah’a, peygamberlere, Meleklere, kitaplara, kaza ve kadere, âhiret inancına âit çeşitli konular.

2. İbâdetler: Namaz, oruç, hac, zekât vb. ibâdetlere âit konular.

3. Muâmelât: İnsanlar arası ilişkilerin esasları, alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, âile hayatı, nikâh ve boşanma gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren konular.

4. Ukubât (cezâlar): Toplumun düzenini bozan, insan hakları ve yasakları çiğneyen kişilere verilecek cezalarla ilgili konular.

5. Adâb ve ahlâk: Dünya ve âhiret mutluluğunu sağlayan, anne ve babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme, iyiliği emretme, kötülüğü sakındırma, adalet, doğruluk, alçak gönüllülük, merhamet, sevgi… gibi ahlâki konular.

6. Tavsiyeler ve nasihatler: Dünyanın imtihan yurdu olduğunu, asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu, ona göre hareket edilmesi gerektiğini tavsiye eden konular.

7. Va’d ve vaîd: Emirlere uyup yasaklarından kaçınanların karşılığının Cennet olduğu, uymayanların ise Cehennem olduğunu anlatan konular.

8. Kıssalar ve ibretli olaylar: Kur’ân Hz. Eyyub, Hz. Yunus, Hz. İbrahim gibi pek çok kıssa ve bunlardan çıkarılacak dersler anlatılır.

9. Duâlar: İnsanın yapacağı işlerde Allah’a nasıl yalvarması, ne şekilde istemesi gerektiğini anlatan duâ örnekleri.

10. İlmî hakikatler: Allah, düşünmeyi, araştırmayı teşvik etmekte, yüzlerce âyette buna sevk etmektedir.

Siz de fikrinizi belirtin